Indywidualny proces coachingowy

 
Przeznaczony dla osób poszukujących zmiany i zdeterminowanych do wzięcia swojego losu we własne ręce tu i teraz. Dla wszystkich tych, którzy są gotowi do podejmowania samodzielnie wyzwań i pracy nad wytyczonym dążeniem.
 
Indywidualne sesje coachingowe to intensywna Twoja praca z Coachem skupionym w 100% na Tobie, Twoich potrzebach i celach.
 
Spotykamy się 2-3 razy w miesiącu przez okres 6 do 12 miesięcy osobiście lub za pośrednictwem skype. Każde spotkanie trwa ok. 1 h. Pierwsze nasze spotkania służą określeniu Twoich dążeń i pragnień. Z czasem przy mojej pomocy, tworzysz własny obraz potrzebnych działań, zasobów, zachowań pozwalających pokonać ewentualne trudności i podążać wyznaczonym szlakiem.
 
Przed każdym spotkaniem zastanawiasz się jakie cele lub dążenia chcesz poruszyć na naszym spotkaniu coachingowym, a po sesji pracujesz nad swoimi dążeniami.
Ja Cię wspieram swoją wiedzą, doświadczeniem jako Coach i ewentualnymi, potrzebnymi narzędziami ułatwiającymi Twoją wędrówkę.

 

 

 

 

Grupowe sesje coachingowe

 
Przeznaczone są dla osób poszukujących zmiany, które najlepiej funkcjonują i podejmują działania w sytuacji możliwości wymiany swoich doświadczeń z innymi osobami w pracy nad własnym dążeniem.
 
Spotykamy się 2-3 razy w miesiącu na jednogodzinne sesje, przez okres 6 miesięcy za pośrednictwem skype. Grupy mają charakter kameralny i składają się z 4-5 osób. Spotkania odbywają się w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.
Dbamy o pełne zaufanie i przestrzegamy reguły poufności.
 
Pierwsze nasze spotkania służą określeniu Waszych dążeń i pragnień. Z czasem przy wzajemnej pomocy i dzięki wymianie doświadczeń z innymi, tworzysz własny obraz potrzebnych działań, zasobów i zachowań pozwalających pokonywać przeszkody i podążać w kierunku wyznaczonego celu.